ČS PHM VÝSTAVBA • REKONSTRUKCE • ÚDRŽBA

o nás

reference

certifikáty

kontakty

Vložkování skladovací nádrže chlornan vápenatý, Obchodní sklad Chema Pardubice.

Vložkování skladovací nádrže 60 m3 provedeno na základě reklamace vnitřního potěru neatestovanou hmotou Asodur UBS dodanou firmou Schomburg. Zakázka provedena po neúspěšné opravě vnitřního gumového rozpraskaného povlaku v trvání od zajištění plastové vložky po těsnostní zkoušce plastového druhého pláště:

• Čištění vnitřní stěny nádrže od solí chlornanu vápenatého přístrojem Karcher
• Vybroušení rozrušeného gumového povlaku
• Zakytování výbrusů gumového povlaku
• Dodávka a svařování plastové vložky 4 mm, ručním extruderem Leister
• Těsnostní zkouška druhého pláště

Vložkování skladovací nádrže proběhlo od předání objednávky do předání protokolů o technickém stavu nádrže v době sedmi dní.

Vložkování skladovací nádrže PHM, Agroprofil s.r.o. Podbořany.

Vložkování skladovací nádrže 25 m3, provedeno pro kolaudační řízení nezkolaudované stavby čerpací stanice motorové nafty v tomto postupu:

• Čištění vnitřního prostoru a revize technického stavu skladovací nádrže
• Odmaštění a provedení ochranného nátěru dna nádrže
• Dodávka a svařování plastové vložky 4 mm ve vnitřním prostoru nádrže
• Těsnostní zkouška plastové vložky
• Dodávka a montáž indikátoru netěsnosti ASF

Vložkování skladovací nádrže proběhlo od předání objednávky do montáže indikátoru ASF v době 4 dnů. Po té proběhlo úspěšné kolaudační řízení stavby čerpací stanice PHM.

Vložkování skladovací nádrže PHM, České přístavy a.s. Ústí nad Labem.

Vložkování skladovací nádrže 60 m3 provedeno po odstavení nádrže z provozu a zajištění provozu vedlejší nádrže propojením pancéřové hadice DN40 s výdejním stojanem ADAST, v tomto postupu :

• Čištění vnitřního prostoru a revize technického stavu nádrže
• Oprava korozních důlků vnitřních stěn, vyvaření plochy 4 m2
• Úprava vnitřního povrchu pro vložkování
• Odmaštění s nátěrem vnitřních stěn nádrže
• Dodávka a svařování plastové vložky 3,5 mm ve vnitřním prostoru nádrže
• Těsnostní zkouška plastové vložky
• Dodávka a montáž indikátoru netěsnosti ASF
• Vyhotovení litrovací tabulky vyvložkované nádrže

Vložkování skladovací nádrže proběhlo od předání objednávky a následné zajištění tankování mot. nafty z vedlejší nádrže do předání protokolu o zapojení přístroje ASF po dobu 8 dní.

Výstavba čerpací stanice PHM Střelná
Stavba čerpací stanice PHM provedena od zajištění pozemku v katastru obce Střelná až po kompletní dodávky:

• Skladovací 50 m3 nádrž PHM tří komorová dvouplášt´.
• Úkapová a kondenzační 5 m3 jímka dvou komorová, dvouplášt´.
• Sací potrubní rozvody od jednotlivých komor nádrže PHM k ekovanám dvouproduktových výdejních stojanů ADAST
• Nedestruktivní kontroly nádrží a potrubí s vystavením úředních protokolů
• Dodávka a montáž elektrorozvodů technologie
• Dodávka a montáž indikátorů netěsností potrubí sáná a nádrží fy SGB
• Kompletní stavba prodejního a obslužného kiosku
• Kompletní stavba ocelové konstrukce zastřešení manipulační plochy
• Dodávka a montáž výdejních stojanů ADAST
• Dodávka a montáž zabezpečení celého objektu
• Dodávka a montáž totemu vč. reklamního osvětlení
• Provedení silničních komunikací

Stavba provedena na klíč od vydání stavebního povolení, a viz. výše uvedených prací a dodávek, do kolaudačního řízení v termínu ………..

Rekonstrukce neveřejné čerpací stanice PHM Lafarge Cement a.s, Čížkovice.
Rekonstrukce neveřejné čerpací stanice mot. nafty v areálu lomu cementárny v Úpohlavech provedena od zajištění souhlasu změny stavebního povolení až po kompletní dodávky:

• Dodávka úkapové jímky 5 m3, dvouplášt´.
• Čištění, revize tech. stavu dvoukomorové skl. nádrže 12,5/12,5 m3
• Vložkování jednotlivých komor skl. nádrže PHM dle vlastní patentované technologie
• Zemní a výkopové práce, úložiště úkap. jímky , výkopy pro potrubní rozvody
• Dodávka a montáž plastového sacího a stáčecího potrubí dvouplášt´
• Stavební a zednické práce tj. manipulační plocha, kotvení sloupů nového zastřešení,
kiosek čerpadla a indikátorů SGB
• Dodávka a montáž vakuových indikátorů netěsnosti nádrží fy. SGB
• Dodávka a montáž nových rohových a koncových plamenojistek
• Dodávka a montáž objemových indikátorů hladiny ICOS
• Dodávka a montáž potrubních manometrů pro kontrolu těsnosti
• Dodávka a montáž ocelové konstrukce zastřešení manipulační plochy
• Dodávka a montáž el. kabelů a el. rozvaděče technologie
• Dodávka a montáž stáčecího čerpadl
• Dodávka a montáž výdejního stojanu

Stavba provedena na klíč od vydání souhlasu stavebního úřadu k změně stavebního povolení, a viz. výše uvedených dodávek a prací, v termínu……..
 

Výstavba Servisního střediska PHM, České přístavy a.s., Ústí nad Labem.

Výstavba servisního střediska PHM pro říční dopravní lodě probíhá společně s investorem stavby PSD s.r.o. Děčín v dodávkách a montážích:

• Čištění a revize technického stavu nádrže 60 m3
• Dodávky a úpravy skladovací nádrže nádních vod 25 m3 a fek. vod 5 m3, tj. broušení povrchu s nátěrem vnější plochy
• Dodávka a extruzní svařování vnitřní plastové vložky nádrže 60 m3
• Těsnostní zkouška plastové vložky nádrže 60 m3
• Dodávka a montáž indikátoru netěsnosti SGB
• Úprava závěrných vík sacího potrubí skl. nádrže levé i stávající pravé
• Dodávka sacího potrubí z nádrže DN80 a svařecí práce vývodu potrubí
• Dodávka a montáž zpětných klapek na sací potrubí
• Dodávka a montáž mobilní skříně pod označením 6a
• Dodávka a montáž sacího čerpacího monobloku s velkoplošným filtrem a propojovacím potrubím DN80 vč. přírub a spojovacím materiálem
• Dodávka a montáž mobilní skříně pod označením 6b
• Dodávka a montáž odlučovače s filtrem a analogovým ukazatelem čerpaného množství MN, vč. potrubního propojení, přírub a spojovacího materiálu
• Těsnostní zkoušky potrubního propojení v mob. skříních 6a a 6b
• Dodávka, montáž a svařování potrubního propojení DN50 od nádrže nádních vod 25 m3 a nádrže fek. vod 5 m3
• Dodávka a montáž hadicového navijáku k tankování palivových nádrží lodí
• Dodávka a montáž dvou hadicových návijáků k čerpání nádních a fek. vod
• Těsnostní zkoušky potrubních spojovacích větví nádeních a fek. vod

V této zakázce nejsou zařazeny práce výměny stávajících zařízení jako jsou plamenojistky rohové a koncové, dále výměna plovákových hladinoměrů Kubler (nemají prokazatelný atest FTÚZ Radvanice)


Ostatní další reference viz. nejzajímavější aplikace Penefolu 950.
 


• Potrubní rozvod sání ekovany č.2

• Napojení vstupní šachty úkapové a kondenzační jímky

• Napojení vstupní šachty úkapové a kondenzační jímky

• Napojení plastové trubky úkapů na acodrain budoucí manipulační plochy s ekovanou č. 1

• Zásyp sacího potrubního rozvodu ekovany č. 1

• Zásyp sacího potrubního rozvodu ekovany č. 1

• Zásyp sacího potrubního rozvodu ekovany č. 2

• Zásyp potrubí úkapové a kondenzační šachty

• Zásyp potrubí úkapové a kondenzační šachty

• Zásyp potrubí úkapové a kondenzační šachty

• Zásyp sacího potrubí ekovany č. 2

• Zásyp sacích potrubí od ekovan č. 1 a č. 2

• Zásyp sacích potrubí od ekovan č. 1 a č. 2

• Zásyp sacího potrubí ekovany č. 3 včetně sacích ventilů k jednotlivým komorám skladovací nádrže PHM

• Práce na povrchových úpravách manipulační pkochy

• Práce na povrchových úpravách manipulační pkochy

• Práce na povrchových úpravách manipulační pkochy

• Práce na povrchových úpravách manipulační pkochy

• Práce na povrchových úpravách OK zastřešení

• Práce na povrchových úpravách manipulační pkochy

• Příprava k pokládání živice na příjezdové komunikaci

• Úprava OK zastřešení manipulační plochy

• Pokládka živice na příjezdové komunikace

• Pokládka živice na příjezdové komunikace

• Zemní úpravy manipulační plochy

• Odkryté dvouplášťové sací potrubí ekovany č. 2

• Úprava manipulační plochy. Rekonstrukce Čížkovická cementárna.

• Křížový extruzní svár plastové vložky nádrže MN Čížkovická cementárna

• Zakončení plastové vložky u vstupního hrdla nádrže MN Čížkovická cementárna.

• Průběh extruzního svařování plastové vložky nádrže MN Čížkovická cementárna

• Plastová vložka přepážky mezi jednotlivými komorami nádrže MN.


• Zakončení plastové vložky u vstupního hrdla nádrže MN Čížkovická cementárna.

• Vyztužení přeplátováním křížových spojů

• čelo číslo 1

• Čelo číslo 2
 

• Vstupní hrdlo sacího potrubí nádrže MN Čížkovická cementárna

• Vstupní hrdlo revizního vstupu nádrže MN Čížkovická cementátárna

• Příprava montáží sacích a stáčecích plastových trubek do jednotlivých nádrží MN Čížkovická cementárna

• Skladovací nádrž připravená na repasi VTŽ Chomutov

• Sací trubka ekovany pro výdejní stojan Čížkovická cementárna

• Skladovací nádrž připravená na repasi VTŽ Chomutov

• Skladovací nádrž připravená na repasi VTŽ Chomutov

• Výkop uložených plastových sacích trubek od komor nádrže MN Čížkovická cementárna

• Zemní úprava zásypu kabelů a propojovacího potrubí od skladovací nádrže do kotelny Čížkovická cementárna

• Vyčištěná vnitřní plocha nádrže MN Čížkovická cementárna

• Nádrž MN před broušením Čížkovická cementárna

• Skříň strojovny stáčení MN včetně přístrojů SGB Čížkovická cementárna

• Skříň strojovny stáčení MN včetně přístrojů SGB Čížkovická cementárna
 

• Skříň strojovny stáčení MN včetně výdejního stojanu Čížkovická cementárna

• Vložkování 60 m3 chlornan vápenatý Chema Pardubice

• Vložkování 60 m3 chlornan vápenatý Chema Pardubice

• Zastřešení manipulační plochy Čížkovická cementárna

• Zastřešení manipulační plochy Čížkovická cementárna

• Výdejní stojan se skříní strojovny stáčení Čížkovická cementárna