ČS PHM VÝSTAVBA • REKONSTRUKCE • ÚDRŽBA

o nás

reference

certifikáty

kontakty

• Obáváte se inspekcí či kontrol nádrží skladující ekologicky nebezpečné látky?

• Máte provedeny předepsané periodické revizní kontroly technického stavu vybavení ČS-PHM?

• Obáváte se postihů, které Vám mohou uložit pracovníci vodohospodářských orgánů či referátu životního prostředí?

• Máte starosti se zajišťováním servisu, oprav a dodávkami technologických prvků, vč. stavebních rekonstrukcí Vašich ČS-PHM?

Těchto nepříjemných starostí Vás ušetří firma
HZ PLUS spol. s.r.o.

Nabízíme: