Návrat na titulní stránku HZ Plus spol. s r.o. Návrat na titulní stránku MP House Investing s.r.o. Informace o nás Speciality Obrazová galerie našich aktivit a staveb Prostorové papírové modely ( vystřihovánky ) staveb HZ PLUS spol. s r.o. Kontakty na nás

Telefon: 417 579 474    Fax: 417 538 216
Mobil:777 66 55 57    E-mail: info@zplus.cz
Skype telefon: hzplus

Dům vzor 1 - detaily

Dům vzor 2 - detaily

Dům vzor 3 - detaily

Rodinné domy na klíč

Popis orientační ceny realizací

  Orientační ceny výstavby jsou vypočteny na základě známých a praxí ověřených nákladů na obestavěný prostor za jeden kubický metr.
    Cena nadstandartního provedení obsahuje všechny stavební prvky a materiály v nadstandartní kvalitě. Vzhledem k individuálním přístupům jednotlivých stavebíků  při výběru konkétních materíálů a výrobků použitých při výstavbě jejich rodinného domku je však možno konečnou cenu stavebního objektu stanovit až po konečném zapracování veškerých požadavků do celkového rozpočtu stavby.
    Celková cena stavby odpovídá součtu ceny základního provedení a všech nadstandartních úprav. To znamená, že v případě změn během stavby, které nemohly být zapracovány v rozpočtu, je nutno rozpočet průběžne upravovat směrem dolů jako odpočty či směrem nahoru jako vícenáklady.
    Je nutno podotknout, že na výši "kubíkové" ceny má vliv i složitost stavebního objektu. To znamená, že cena dvou různých objektů o stejném obestavěném prostoru nemusí být stejná.

    Vzhledem k tomu, že hotový objekt při předání musí být plně funkční, je třeba k ceně celého projektu samozřejmě připočítat sovisející náklady, jako například dobudování přípojek inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy a podobně.

  ZÁKLAD STANDARD NADSTANDARD
Zemní práce, náklady základové pásy a deska z betonu základové pásy a deska z betonu základové pásy a deska z betonu
Izolace hydroizolace hydroizolace protiradonová bariéra
Nosné zdivo, příčky Porotherm 36,5 Porotherm 36,5 Porotherm 36,5
Konstrukce střechy krov dřevěný + ochranný nátěr krov dřevěný + ochranný nátěr krov dřevěný + ochranný nátěr
Střešní krytina šindel betonové tašky pálené tašky
Stropy I nosníky s hurdiskami do patek I nosníky s hurdiskami do patek I nosníky s hurdiskami do patek
Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu z pozinkovaného plechu z měděného plechu
Okapové chodníčky

NEJSOU

betonové dlaždice do pískového lože betonové dlaždice do pískového lože
Vnější omítky NEJSOU štukové, cementové s nátěrem strukturální minerální probarvená
Vnitřní omítky NEJSOU dvouvrstvé, štukové sádrové
Schodiště železobetonové s ocelovým zábradlím železobetonové s ocelovým zábradlím samonosné dřevěné dub, buk
Okna plastová, s tepelně izolačním dvojsklem plastová, s tepelně izolačním dvojsklem dřevěná Eurookna
Vchodové dveře plastové plastové dřevěné masiv
Vnitřní dveře ocelové zárubně bez dveří foliované, plné do ocelové zárubně rámové dřevěné
Garážová vrata plechová, sklopná, ručně ovládaná plechová, sklopná, ručně ovládaná dřevěná dálkově ovládáná
Střešní okna dřevěná s izolačním dvojsklem VELUX dřevěná s izolačním dvojsklem VELUX VELUX včetně dopňků
Vnitřní obklady keramické glazované obkladačky keramické glazované obkladačky dle výběru
Dlažby, vnější obklady

NEJSOU

keramické dlaždice a obkladačky dle výběru
Malby NEJSOU bílá barva bílá barva
Podlahové krytiny

NEJSOU

koberec plovoucí laminátová podlaha
Zařizovací předměty NEJSOU WC, umyvadlo, vana, pákové baterie dle výběru
Elektroinstalace měděné vodiče, vypínače a zásuvky měděné vodiče, vypínače a zásuvky měděné vodiče, vypínače a zásuvky
Hromosvod

NEJSOU

pozinkované jímače, svody a uzemění provedení z mědi
Voda a kanalizace plastové rozvody, potrubí a trubky z PVC plastové rozvody, potrubí a trubky z PVC plastové rozvody, potrubí a trubky z PVC
Vytápění a ohřev TUV plynový kotel, desková tělesa plynový kotel, desková tělesa konden. kotel, podlahové vytápění
Vnější terasy, garáž

NEJSOU

betonový povrch venkovní mrazuvzdorná dlažba